Betingelser
An Image
BOOKING

Du kan bestille din stand her på hjemmesiden eller i butikken i vores åbningstid.

PRISER

Alle priser er angivet med moms.

KOMMISSION

Der fratrækkes 15 procent af det samlede salg i kommision til Loppeteket by Green.

ERHVERV

Hvis det ønskes at sælge varer fra en momsregistreret virksomhed på Loppeteket by Green, så skal det oplyses ved booking. Det er standlejerens ansvar at indberette de nødvendige informationer om moms, skat osv. til myndighederne herunder Skat.

FORTRYDELSE

Der er ikke fortrydelsesret på standleje, som er købt på Loppeteket by Green.

REKLAMATION

Reklamation på standleje skal ske til personalet i butikken.

I LEJEPERIODEN

Standlejeren må sætte varer op på reolen, når der er betalt standleje. Standlejeren kan sætte varer op på standen den sidste time inden lukketid dagen før standlejen begynder.

Varer med en vis værdi kan placeres i glasmontrer. Det er ikke tilladt at placerer varer andre steder end på standen.

Det er standlejerens ansvar, at varerne er prismærket korrekt.

Hvis der ikke er sat varer op på standen inden butikkens lukketid på den første dag i lejeperioden, og der ikke er taget kontakt til Loppeteket by Green, så har Loppeteket by Green ret til at leje standen ud til anden side uden varsel.

TYVERI

Loppeteket by Green har moderne varesikring, og standlejeren kan få udleveret alarmer til sine varer. Desuden er lokalet videoovervåget. Loppeteket by Green kan dog ikke stilles til ansvar for stjålne, tabte eller ødelagte varer, ligesom Loppeteket by Green ikke er erstatningspligtig i tilfælde af brand eller vandskade. I de fleste tilfælde dækker standlejers egen indboforsikring.

EJENDOMSRET OG VAREBETINGELSER

Standlejeren er alene ansvarlig for at have uindskrænket ejendomsret og ret til at sælge varerne på standen. Det er ikke tilladt at sælge kopivarer, våben, tobak, alkohol, pornografisk materiale, fyrværkeri, fødevarer eller genstande der er ulovlige ifølge dansk lovgivning. Personalet har ret til at afvise varer, som Loppeteket by Green ikke finder passende, ligesom personalet uden varsel kan fjerne varer, der er ildelugtende, uhygiejniske eller på anden måde vurderes at skade butikkens standard.

ORDEN

Standlejeren er selv ansvarlig for at holde orden på standen. Loppeteket by Greens personale rydder dog løbende op i butikken og fører varer tilbage til de rette stande.

VARER UDEN PRISMÆRKE

Hvis en vare mangler et prismærke, så er den hjemløs. Den bliver placeret på en særlig reol i butikken, så hvis du mangler varer som ikke er solgt, vil det være en god ide at kigge her. Varer uden prismærke bliver ikke solgt af personalet, da hverken pris eller sælger kendes. Hjemløse varer tilfalder Loppeteket by Green efter 14 dage.

ÆNDRING AF PRIS OG UDSALG

Der må ikke rettes på varenavn eller pris på et prismærke. Af sikkerhedshensyn skal der sættes et nyt prismærke på, hvis standlejeren ønsker at ændre prisen på en vare.

Hvis standlejeren ønsker at holde udsalg på standen, så skal personalet orienteres for at registrere rabatten i kassesystemet. Loppeteket by Green udleverer gratis udsalgsskilte, der kan sættes op på standen.

NÅR LEJEPERIODEN OPHØRER

Standen skal være ryddet senest en time før lukketid på den sidste lejedag. Hvis standen ikke er ryddet, bliver varerne pakket ned af Loppeteket by Green. Det koster 100,- inkl. moms. Vi opbevarer standlejerens ting i 14 dage, hvorefter de tilfalder Loppeteket by Green.

Standlejeren skal medbringe stand-pas, når varerne på standen skal pakkes ned. Prismærkerne må ikke tages af varerne mens de er i butikken, og personalet har ret til at kontrollere de nedpakkede varer.

Loppeteket by Green udbetaler 85 procent af det samlede salg til kunden. Udbetalinger sker via bankoverførsel. Det er desværre ikke muligt at få kontant udbetaling.

FORTROLIGHED

Loppeteket by Green videregiver ikke informationer om kunder til tredie part. Loppeteket by Green sælger ikke dit navn, adresse, e-mail, kreditkortdata eller andre personlige data til nogen trediepart uden din forudgående tilladelse.

RETURRET

Alle varer som bliver solgt i Loppeteket by Green er købt som beset, og vi tilbyder ikke nogen returret på varer købt i butikken.

Loppeteket by Green bruger cookies for at afvikle programmerne på siden.
Læs om vores brug af cookies her. Ok